Our Major Hospital Client

#Our Major Hospital Client

 • Karuna Hospital, Borivali Mumbai
 • Rasai Eye Care Hospital, Kandivali Mumbai
 • Universal Hospital , Pune
 • Sparsh Hospital, Solapur
 • Pradhan Eye Hospital, Solapur
 • Dr Amjjad Hospital, Solapur
 • Shah Hospital, Solapur
 • Samarambh Hospital , Solapur
 • Adarsh Hospital, Solapur
 • Unique Hospital, Solapur
 • Mokashi Hospital, Satara
 • Suraj Hospital, Goa
 • Mother Care Hospital, Goa
 • Aparna Hospital, Karnal, Haryana
 • Gijjar Hospital, Akluj
 • Hattarki Hospital, Gadhinglaj, Kolhaphur
 • Alfa Meditech, Mangalore
 • Government Hospital, Chamrajnagar
 • Kanti Nurshing Home, Bagalkot, Karnataka
 • Super Speciality Hsopital, Mysore
 • KK Hospital, yelahanka, Bangalore
 • Anushkha Medical Services LLP, Pune
 • Shree Vignaharta Hospital, Dhule
 • Shradha Netralaya Hospital, Dhule
 • ANP Nurshing Home, Tamil Nadu
 • Sasawade Hospital , Aurangabad
 • Vinayak Hospital, Pune
 • Family Care Hospital, Mahim
 • St. Teressa Hospital, Hyderabad
 • Max Neuro Hospital, Pune
 • Ethio Gulf General Trading LLP, Dubai
 • Magnum Nashik Healthcare Ltd. Nashik.

Newsletter for recieve